Prawo

Prawo autorskie- co należy o nim wiedzieć?

Prawo autorskie jest formą ochrony przyznaną przez prawo oryginalnym dziełom autorskim utrwalonym na materialnym środku wyrazu. Daje właścicielowi praw autorskich wyłączne prawa do powielania, rozpowszechniania, wyświetlania lub wykonywania pracy, w tym pewne prawa osobiste. Niektórzy mogą pomyśleć, że prawo autorskie polega po prostu na kopiowaniu czyjejś pracy, ale to nieprawda. Chroni wszelkie oryginalne treści twórcze, takie jak piosenki, powieści, obrazy i tak dalej.

Jakie jest cel prawa autorskiego?

Celem prawa autorskiego jest ochrona własności intelektualnej autora. Prawo autorskie to forma ochrony, która przyznaje autorowi wyłączne prawa do określonych wypowiedzi lub dzieł. Prawo przyznaje autorom, artystom i innym twórcom zestaw wyłącznych praw w odniesieniu do ich twórczości na czas określony. Obejmują one:

Jakie są rodzaje dzieł chronionych przez prawo autorskie?

Prawo autorskie chroni oryginalne dzieła autorskie. Istnieją dwie kategorie utworów, które mogą być chronione prawem autorskim:

1) dzieła literackie (książki, wiersze, artykuły)

2) prace artystyczne (obrazy, rysunki, rzeźby).

3) tytuły, imiona, krótkie zwroty;

4) pomysły;

5) fakty i odkrycia;

Kto jest właścicielem praw autorskich?

Właścicielem praw autorskich do dzieła jest osoba, która je tworzy. Jeśli niezależny pisarz tworzy własne treści, posiada do nich prawa. Jeśli jednak pracownik tworzy swoją pracę dla swojej firmy, to nie jest właścicielem praw do tej pracy. Pracownik może przenieść własność swojej pracy na swoją firmę. Firma musi zgodzić się, że chciałaby nabyć prawa autorskie i być gotowa za nie zapłacić. Pracownik może również negocjować z firmą, za ile jest skłonny sprzedać swoje prawa autorskie.